המיסים במדינת ישראל הם מהגבוהים בעולם, אולם קיימות דרכים ושיטות חוקיות לצמצמן להקל את חבות המס באופן משמעותי.
משרדה של רו"ח אביטל תורג'מן נותן ייעוץ מס ועורך תכנון מס מבעוד מועד ולא בדיעבד.
תכנון מקדמי ומקצועי מאפשר להגיע לחסכון במס המקסימאלי תוך התאמת תכנון המס לסוג העסק ואופיו. בנוסף משרדינו מייצג את לקוחותיו בפני שלטונות המס בבעיות ובפיתרונות בכל הנושאים הקשורים למיסים.