יש הסוברים כי הצהרת הון הינה הדוח החשוב ביותר המוגש למס הכנסה, לכן הנושא מחייב טיפול מקצועי בהצגת הנכסים וההתחייבויות של הנישום וידע ושליטה מוחלטת בפרשנות המינוחים המשפטיים של "נכסים".
הצהרה זו הינה תמיד לתאריך 31 בדצמבר לפי השנה המתבקשת על ידי פקיד השומה.

מטרת הצהרת ההון היא לבדוק את המקורות של הנישום לנכסים שבבעלותו. כדרך שגרה, הצהרת הון משמשת ככלי להסקת מסקנות לגבי העלמת הכנסות מהותיות של נישומים תושבי ישראל. הצהרת הון מגישים לפקיד השומה במס הכנסה נישומים הנדרשים לכך.
רוב השכירים במשק הישראלי אינם צריכים ולא אמורים להגיש דוח הצהרת הון, בדרך כלל מי שמגיש וחובה עליו להגיש הם בעלי עסקים, בעלי חברות ושכירים בעלי שכר גבוה .