משרד רו"ח אביטל תורג'מן מתמחה בבדיקה של הערכות שווי ובמסגרת הבדיקות אנו מתמקדים במידת היציבות והרווחיות של החברה לצורך גיוס משקיעים, מימון עבור העסק, הקצאת המניות ועוד נושאים רלוונטים אשר ישרתו נאמנה את הלקוח שלנו, בין אם הוא יזם, משקיע, מוכר, מתעניין ברכישה או חברה אשר רוצה להתמזג עם חברה אחרת. לפיכך, כל עבודת הערכת שווי שלנו נערכת למידות ולצורכי הלקוח.
הערכת השווי יכולה להיעשות במספר שיטות חישוב מקובלות שהנפוצות בהן– DCF, שווי נכסי, שיטת המכפיל וכו'.
הערכת שווי החברה מתבצעת בשגרה ומומלץ שלא לחכות לרגע האחרון או כאשר נקלעים לקשיים. ההערכה תאפשר לבעלי החברה והעסק לעמוד על טיב ההתנהלות באופן שוטף,להפיק לקחים ומסקנות ליישום עתידי ולצייר תמונה ברורה יותר בנוגע להתנהלות החברה.

אז מהי בעצם הערכת שווי? 
הערכת שווי היא מציאת שוויו הכלכלי של הונה העצמי של חברה או כל פעילות עסקית. כדי לקבוע את השווי, מתבססים על מספר הנחות, ובניהם: תחזיות עתידיות אשר עשויות להשפיע על ערך העסק, תנודתיות העסק, ריווחיות העסק, צמיחתו, מצב השוק וכדומה.

למה נדרשת לבעלי עסקים וחברות הערכת שווי?
הערכת שווי לחברה נדרשת בדרך כלל עקב רכישה או מכירה של פעילויות, מכירת מניות,נכסים בלתי מוחשיים, כניסת שותפים לחברה או יציאתם, מיזוג או פיצול בין חברות, הליכי פירוק, הליכי גירושין של חברה שנמצאת בבעלות אחד מבני הזוג.
כל לקוחותינו נהנים מיחס אישי ושווה, ללא כל קשר לגודל העסק והיקף ההכנסות.